Aanmaken Ankers
Je dient op de plek waar naartoe gelinked kan worden een “anchor” aan te maken. Dit is een element met een HTML ID. Dus bijvoorbeeld:

1. De naam van de ID maakt niet uit, deze zie je alleen in de URL terug (zie punt 4).
2. We sluiten dit element ook direct met , omdat het in ons geval puur is om in de code naar te verwijzen. Visueel hoort dit niets te doen voor ons.
3. Je kunt dan linken naar de pagina via url.com/#session-2 – de pagina scrollt automatisch naar het element.
4. Heb het op deze pagina als voorbeeld ingevoerd: https://www.europeanfiresafetyalliance.org/european-fire-safety-week/edition-2023/european-fire-safety-week-2023-14-11/#session-2

X